bakgrunn

osloHIMMEL

 

mer enn du tror

Gjennom osloHIMMEL inviterer Kirken i Oslo til en uke og en folkefest med et mangfoldig program, og ønsker å vise seg som en kirke som er mye mer enn mange tror. 

Kirken er en viktig samfunnsaktør. Både lokalt, regionalt og nasjonalt. Gjennom osloHIMMEL ønsker vi ikke bare å vise frem et kirkelig engasjement og mangfold. Dette handler i bunn og grunn om det å være kirke i storbyen. 

Velkommen til en kirke nær deg, og til folkefest i Oslo Domkirke og i Domkirkeparken lørdag 28. mai 2011!

 

osloHIMMEL blir arrangert av Kirkelig Fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd

 

Samarbeidspartnere og bidragsytere

IKO

Kirkens Bymisjon

Kirkeakademiene

Norges KFUK-KFUM

Søndagsskoleforbundet

Kirkens Nødhjelp

Kirkerådet

Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Mellomkirkelig råd

Tidsskriftet Kirke og kultur

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Åpen kirkegruppe

Sjømannskirken

Døvekirken

=Oslo

Pilegrimssenter Oslo

Samarbeidsrådet for misjon og menighet i Oslo bispedømme:

Areopagos

Den Norske Israelsmisjon

Det Norske Misjonsselskap

Misjonsalliansen

Normisjon

Tibetmisjon